Chúng Mình Chỉ Là Bạn Thôi Nhé, Khi Bạn Thân Là Con Gái