VIETNAM GILR - ĐỤ EM FWB ĐÀ NẴNG TỪ PHÒNG RA CỬA SỔ