VIETNAM HOOKER- EM GÁI 30T Đi PHỤC VỤ KHÁCH NƯỚC NGOÀI CHĂM NGOAN